Pompy ciepła

W każdej budowie przychodzi czas na wybór systemu grzewczego. Pompa ciepła, to przyszłościowe rozwiązanie dla Twojego domu, firmy lub innego budynku. Czas na nowoczesne ogrzewanie swojego budynku. 

Dom

Pompy ciepła przede wszystkim będą instalować osoby indywidualne w swoich gospodarstwach domowych. Jeśli Twój dom jest odpowiednio przystosowany do tego rodzaju systemów, czyli jest dobrze ocieplony, to pompa ciepła sprawdzi się idealnie.

Firma

Pompa ciepła, to również dobra inwestycja dla Twojej firmy. Warto zastanowić się zawczasu nad jej instalacją, aby od początku ograniczać koszty w przedsiębiorstwie. 

Spółdzielnia mieszkaniowa

Zarządcy budynków wielorodzinnych też decydują się na nowoczesne rozwiązania, takie jak pompa ciepła. Coraz częściej spółdzielnie mieszkaniowe rezygnują z kotłów w celu ocieplania budynków na rzecz pomp ciepła.

sekcja pytań

Współczynnik wydajności cieplnej , COP jest to stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła, a wymaganą do napędu sprężarki mocą elektryczną. Zwykle w danych technicznych jest on podawany zgodnie z normą EN 14511 dla parametrów 0°C temperatury na wejściu do pompy ciepła z dolnego źródła i 35°C na zasilaniu systemu grzewczego.

Wartość COP jest ściśle zależna od tych dwóch temperatur. Przykładowo Nibe F1245 10 kW: przy 0/35 COP=4,81, a przy 0/45 COP=3,77.

Im wyższa wartość współczynnika COP pompy ciepła tym wyższa jest jej efektywność. Dlatego najefektywniej pompa ciepła będzie współpracowała z ogrzewaniem podłogowym, lecz brak ogrzewania podłogowego nie wyklucza zamontowania pompy ciepła. 

 Co oznacza skrót C.O. oraz C.W.U. ?

Skrót C.O. oznacza centralne ogrzewanie, natomiast C.W.U. – ciepła woda użytkowa.

W przypadku posiadania możliwości wykonania kolektora gruntowego poziomego, powinniśmy iść w tym kierunku i nie zwiększać niepotrzebnie kosztów inwestycji stosując sondę pionową.

Sondy pionowe dostarczą nam w ciągu okresu grzewczego wyższą temperaturę na zasilaniu pompy ciepła, co się przełoży na wyższą sprawność jej pracy. Jednak spodziewane oszczędności z tego tytułu mogą okazać się zbyt małe w stosunku do poniesionych nakładów na inwestycję w odwierty.

Jeżeli podjęliśmy decyzję o zakupie pompy ciepła, powinniśmy zwrócić się do fachowców, dysponujących praktyczną wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie. Firma dobierając i instalując pompę ciepła bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe jej funkcjonowanie, zgodne z oczekiwaniami inwestora. Dodatkowo bez posiadanych odpowiednich uprawnień f-gazowych nikt nie sprzeda nam pompy ciepła typu Split, wyłącznie Monoblok. Zakup pompy ciepła przez osobą fizyczną opodatkowany jest 23% VAT-em, w przypadku wybrania zakupu i montażu pompy ciepła przez firmę stawka VAT wynosi 8%, a więc taniej.

Dla odpowiedniego doboru pompy ciepła musimy posiadać informację o zapotrzebowaniu na ciepło budynku. W przypadku braku takiej informacji, musimy sami oszacować zapotrzebowanie na ciepło. Potrzebujemy do tego informacji takich jak: powierzchnia użytkowa lub kubaturę budynku, technologię budowy i ocieplenia ścian oraz dachu. Pamiętajmy jednak, że Obliczeniowe Zapotrzebowanie Ciepła (OZC) ułatwi dobór odpowiedniej pompy ciepła, a także pozwoli optymalnie dobrać długość pętli ogrzewania podłogowego lub ilość grzejników do poszczególnych pomieszczeń.

Konieczne są też informacje takie, jak: niezabudowana powierzchnia działki, typ systemu grzewczego (ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, mieszane, itp.), ilość stałych mieszkańców.

Każda dodatkowa informacja pozwoli nam dobrać pompę ciepła do naszego zapotrzebowania bardziej precyzyjnie, więc zastanówmy się: czy są osoby zużywające duże ilości ciepłej wody, czy są pomieszczenia o wymaganej wyższej temperaturze wewnętrznej, wysokość temperatury zasilania/powrotu systemu grzewczego (im niższe tym ekonomiczniejsza praca systemu), czy będzie cyrkulacja ciepłej wody użytkowej, czy w przyszłości planujemy rozbudowę budynku, itd. itp.

Na to pytanie nie ma jednej ogólnej odpowiedzi. Na czas amortyzacji poniesionych kosztów na inwestycję z pompą ciepła, wpływa wiele, często zależnych od siebie czynników, np. zapotrzebowanie na ciepło budynku, wydajność pompy ciepła, rodzaj systemu grzewczego, temperatura zewnętrzna, rodzaj źródła dolnego. Generalnie im większe jest zapotrzebowanie energetyczne twojego domu, tym szybciej będą zwracały się nakłady inwestycyjne.

Nie trzeba. Jednak uwzględnienie pompy ciepła na etapie projektu budowlanego pozwoli nam zoptymalizować kosztów inwestycji. Możemy na przykład zrezygnować z kominów spalinowych (a nawet wentylacji grawitacyjnej uwzględniając zastosowanie wentylacji mechanicznej, która jest o wiele zdrowsza dla użytkowników), z przyłącza gazowego, zmienić przeznaczenie pomieszczenia kotłowni na pomieszczenie gospodarcze z pompą ciepła, która nie będzie przeszkadzała w wykorzystaniu go jako np. pralni czy spiżarni.

Tak, pompa ciepła jest wystarczająca do pokrycia potrzebnej ilości energii cieplnej, natomiast wpływ na to ma odpowiedni dobór pompy względem zapotrzebowania na ciepło. 

Natomiast, gdy pompa ciepła zostanie dobrana i ma pokryć 100% zapotrzebowania na ciepło budynku przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej –15°C, to w przypadku, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej tej temperatury, moc grzewcza pompy ciepła może okazać się niedostateczna. W takich momentach elektroniczny system sterujący pompy ciepła uruchomi wspomaganie grzałką elektryczną.

Pompa ciepła może odpowiadać za centralne ogrzewanie lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, a także może spełniać obydwa warunki jednocześnie. W systemach grzewczych o małej mocy stosujemy zazwyczaj jedną jednostkę pompy ciepła. Natomiast w systemach grzewczych o większych mocach najlepszym wyjściem jest rozdzielenie na dwa oddzielne systemy grzewcze. Wyróżniamy dwa rodzaje pomp: wodną lub gruntową do centralnego ogrzewania, oraz dodatkową do przygotowania cwu. Pompa do cwu czerpie ciepło z powietrza systemu wentylacji budynku. Taka technologia systemu grzewczego jest nie dużo droższa od instalacji z jedną pompą ciepła, a na pewno bardziej ekonomiczna w eksploatacji. Pompa do cwu dodatkowo wspomaga wentylację grawitacyjną budynku, jeżeli nie zastosowano systemu rekuperacji.

 Wszystko zależy od przeznaczenia systemu z pompą ciepła (pompa ciepła może być użyta do co lub cwu a także równocześnie do co i cwu), preferencji użytkownika oraz lokalnych uwarunkowań. Klimat w Polsce pozwala na efektywne wykorzystywanie powietrza, wody lub gruntu jako źródeł niskotemperaturowego ciepła dla pomp ciepła zasilających co. Stosowane w budownictwie mieszkaniowym systemy, w których pompa ciepła jest jedynym urządzeniem grzewczym, wykorzystują przeważnie wodę lub grunt. Odpowiednio dobrany i wykonany system grzewczy z wodną lub gruntową pompą ciepła zapewnia dostawę odpowiedniej ilości ciepła do całorocznego ogrzewania budynku. Pompy ciepła typu powietrze/woda, przeznaczone do centralnego ogrzewania, wymagają dodatkowego urządzenia dogrzewającego. Zapewnia ono pokrycie zapotrzebowania na ciepło w najchłodniejsze dni, gdy temperatura powietrza spada poniżej -15°C.

Jasne, że tak. Ważne by, podczas wykonywania studni, upewnić się, czy jej wydajność będzie wystarczająca do zasilania pompy ciepła i na potrzeby domowników. Należy również zainstalować pompę głębinową odpowiedniej mocy i wydajności, która będzie zapewniała odpowiedni przepływ wody na potrzeby pompy ciepła i celów sanitarnych.

Kolektory gruntowe montowane są na głębokość, która zależna jest od lokalnej strefy przemarzania. Posadowienie kolektorów jest bardzo ważne, ponieważ bardzo intensywnie pracujący kolektor podczas  mrozów pobiera bardzo duże ilości ciepła od gruntu i wychładza go w miejscu działania kolektora. Wiosną oraz jesienią grunt ogrzewany jest przez padające promieniowanie słoneczne oraz pośrednio przez cieki wodne, co pozwala zregenerować mu się termicznie. Odnowienie energetyczne występuje tylko wtedy, gdy wcześniej wychłodzony przez zimę kolektor zostanie ogrzany promieniowaniem słonecznym lub wodą ogrzaną przez słońce. Do zbyt głęboko zakopanego kolektora promieniowanie słoneczne nie dotrze, przez co nasze urządzenie nie zregeneruje się energetycznie, a w okresie zimowym jego wydajność cieplna będzie niewystarczająca. 

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które wytwarzają ciepło o stosunkowo niskiej temperaturze (55°C). Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana była na taką temperaturę zasilania, to pompa ciepła może być zastosowana nawet w bardzo starym budynku wyposażonym w tradycyjne grzejniki. Systemy centralnego ogrzewania wykonywane w latach osiemdziesiątych i wcześniej, wymagały zasilania czynnikiem grzewczym o wysokiej temperaturze (90°C / 70°C). W takich systemach stosuje się wysokotemperaturowe pompy ciepła, dzięki nowoczesnej technologii, na rynku są już dostępne takie pompy ciepła. Bardzo ważną sprawą jest jak najlepsza izolacja termiczna budynku, wtedy taka pompa będzie działała w prawidłowy sposób.

Pompy ciepła są niesamowitymi urządzeniami grzewczymi pod warunkiem stosowania ich do zasilania wodą grzewczą o temperaturze ok. 35°C.  systemów grzewczych, m.in.: ogrzewania podłogowego/ściennego; klimakonwekcyjnego lub grzejnikowego o dużej powierzchni grzejnej. Najwydajniejsze do współpracy z pompą ciepła są systemy centralnego ogrzewania zasilane czynnikiem grzewczym o jak najniższej temperaturze. Im niższa temperatura zasilania instalacji co., tym wyższa efektywność systemu grzewczego z pompą ciepła.

Pompa ciepła osiąga najwyższą efektywność, gdy różnica pomiędzy temperaturą dolnego źródła ciepła i górnego jest najmniejsza. Na przykład zwykła pompa ciepła, pobierająca ciepło z wody o temperaturze 10°C i współpracująca z ogrzewaniem ściennym o zasilaniu niskotemperaturowym ok. 35°C, osiąga moc grzewczą 11,3 kW, a jej współczynnik efektywności COP wynosi 6. Sprawność urządzenia przy tych parametrach wynosi 600% ! Ta sama pompa, pobierająca ciepło z gruntu za pośrednictwem solanki o temperaturze 0°C i zasilająca grzejniki wodą grzewczą o temperaturze 50°C, osiąga moc 7,3 kW a jej współczynnik efektywności COP wynosi 4, a więc mniej.

Zgodnie z różnymi statystykami żywotność pomp ciepła wynosi 20 do 25 lat bez napraw głównych. Oczywiście podstawowym i najdroższym elementem pompy ciepła jest sprężarka zasilana prądem elektrycznym. Sprężarka w pompie ciepła, przeznaczonej wyłącznie do centralnego ogrzewania, pracuje w okresie grzewczym krótko, bo średnio przez ok. 8 godzin na dobę. Jeżeli system grzewczy jest prawidłowo zaprojektowany i wykonany oraz ma zbiornik buforowy, to pompa ciepła będzie pracowała bez nadmiernych obciążeń, a okres bezawaryjnej pracy sprężarki i innych elementów pompy ciepła będzie bardzo długi. 

Najniższe koszty eksploatacji pompy ciepła osiągniemy, gdy zbudowany układ hydrauliczny, do którego podłączona jest pompa, pozwala na akumulację energii cieplnej w tzw. taniej taryfie nocnej. Realizuje się to poprzez zmagazynowanie w okresie taniej energii elektrycznej, maksymalnie dużej ilości podgrzanej wody w przygotowanych do tego celu zbiornikach. Większa pojemność tych zbiorników, pozwoli na samodzielną pracę, bez potrzeby załączania pompy ciepła. Ma to duże znaczenie w okresie zimowym przy jednoczesnym zwiększonym zużyciu cwu. Ciepło niezbędne do przekazania do ogrzania wody użytkowej i centralnego ogrzewania jest pobierane ze zbiorników wodnych. Dopiero w momencie przejścia na taryfę nocną, układ pozyskuje zużyte ciepło.

Tak da radę, pompa ciepła jest w stanie samodzielnie ogrzać dom i ciepłą wodę użytkową. Większość konstrukcji proponowanych przez producentów pomp ciepła, zaspokoją obydwie potrzeby.

Bufor to zbiornik o innym przeznaczeniu niż zbiornik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Bufor ma za zadanie zapewnić pompie ciepła odpowiedni zapas wody w instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) do stabilnej pracy i zapewnia rezerwę ciepła niezbędną w odszranianiu jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła. Bufor nie jest konieczny przy wszystkich instalacjach (można z niego zrezygnować, przy instalacjach, gdzie w całości jest ogrzewanie płaszczyznowe, mając na uwadze możliwości pompy pierwotnej obiegu c.o.). Bufor dobrze sprawdza się w instalacjach domów termo modernizowanych (gdzie np. jest wymieniany kocioł na pompę ciepła) i jest istniejąca instalacja grzejnikowa lub mieszana (grzejniki + ogrzewanie podłogowe).

Producenci podają jako pierwsze moc pompy ciepła dla określonych warunków temperaturowych (czyli podaje moc pompy w odniesieniu do temperatury na zewnątrz (Air) i temperatury wody jaką uzyskujemy wewnątrz (Water). Z tego powodu często Klienci poszukujący idealnego zestawu dla siebie, są skołowani kwestiami technicznymi. Częstą praktyką wśród producentów jest pozorne zawyżanie wydajności urządzeń pomijając odszranianie (czyli podawanie mocy dla A>=7oC). Odszraniane urządzeń, przebiega najczęściej przy temperaturach zewnętrznych około 2oC i niższych (A2/W35) i dla tego parametru warto porównywać powietrzne pompy ciepła. Jeżeli nie ma tego w cennikach i broszurach, nic straconego – od tego jesteśmy. Porównamy dla Państwa każde urządzenie i dobierzemy te najlepiej dopasowane do potrzeb Państwa domu.

Z doświadczenia zalecamy by urządzenie było w podobnych warunkach jak w tych których przebywamy. Należy pamiętać, że ideą pracy pompy ciepła jest działanie w niskich temperaturach zasilania ok. 35oC co powoduje, że każda strata energii będzie przekładała się na zwiększoną pracę pompy ciepła i zużycie energii elektrycznej. Dlatego bardzo ważne jest by instalacja posiadała dobra izolację (m.in. zasilanie i powrót c.o.). Im mniejsza różnica temperatur pomiędzy temperaturą pomieszczenia w której stoi pompa i temperaturą zasilania c.o., tym lepsze wyniki w energooszczędności osiągnie pompa ciepła).

Ideą działania każdego obiegu chłodniczego (w tym pomp ciepła), są warunki w których czynnik chłodniczy jest zamknięty w szczelnej i czystej przestrzeni obiegu chłodniczego.

Jako autoryzowana firma stawiająca na wysoką jakość wykonania, jesteśmy zobligowani do budowania szczelnych instalacji, które powinny działać latami bez konieczności dopełniania. Jednocześnie każdy użytkownik instalacji jest zobowiązany do dbania o to, aby jego instalacja była szczelna (zamawianie corocznych przeglądów serwisowych, które mają na celu m.in. skontrolowanie instalacji chłodniczej pod kątem ewentualnych, niepożądanych wycieków).

W domach do 250m2 najczęściej proponujemy zastąpienie dotychczasowego systemu grzewczego nową pompą ciepła, która przy odpowiednim ustawieniu punktu pracy biwalentnej samodzielnie poradzi sobie z ogrzewaniem całej powierzchni budynku. Do rozważenia pozostaje pozostawienie dotychczasowego źródła ciepła, jeżeli jest w bardzo dobrym stanie i zaplanowanie go jako dodatkowego źródła ciepła przy ustawianiu punktu biwalentnego. 

Aby nie pogrążyć się w ogromnych kosztach termomodernizacji, można zacząć od wymiany istniejącego systemu grzewczego zaczynając od źródła, ponieważ większość pomp ciepła jest dostosowana do różnych instalacji, a z czasem można poprawiać efektywność działania układu poprzez systematyczną wymianę grzejników wysokotemperaturowych na niskotemperaturowe lub na ogrzewanie płaszczyznowe tj.: ogrzewanie ścienne i ogrzewanie podłogowe.

Przy ewentualnych brakach w dostawie energii elektrycznej, sytuacja z pompą ciepła jest dokładnie taka sama jak w przypadku kotłów. Brak prądu zatrzymuje sterownik urządzenia oraz pompy obiegowe w montowanych systemów grzewczych. Ciekawą alternatywą zabezpieczającą przed takim sytuacjami jest to, że przy połączeniu pompy ciepła z ogrzewaniem płaszczyznowym, jego duża masa i tym samym bezwładność cieplna pozwala bez zauważalnych zmian w komforcie, przetrwać do czasu usunięcia usterki w dostawie energii elektrycznej –  w dzisiejszych czasach  usterki w energetyce są już rzadkością i nie trwają dłużej niż 3-4h. 

Biorąc na przykład pompę o mocy nominalną na poziomie 9kW, można przyjąć, że przy włączeniu na początku sezonu, rozgrzewaniu podłogówki przez pierwsze kilkanaście godzin, urządzenie będzie pobierało  około 3kW energii elektrycznej. Potem gdy dom będzie miał już odpowiednią temperaturę, utrzymywanie tej temperatury będzie już zdecydowanie mniej energochłonne. Przy łagodnych zimach jakie aktualnie są w Polsce, w domach o powierzchni około 120m2 dobrze zaizolowanych, pobór prądu przez pompę ciepła będzie bardzo niski. Koszt ogrzewania domku przez cały sezon grzewczy, o powierzchni  około 120 m2 we współpracy z dobrze wykonaną pompą ciepła zużywają średnio energii elektrycznej za około 1400 zł (*w przeliczeniu na PLN, w zimie 2019/2020).

W przypadku pomp ciepła, bardzo powiązanym tematem jest instalacja fotowoltaiki, która przynosi dodatkowe korzyści w produkcji energii elektrycznej do napędzania pompy ciepła i ogrzewania domu oraz zmniejszenia rachunków za energię elektryczną.

Pompy ciepła są urządzeniami, które mają za zadanie podniesienie ciepła z obszaru o niskiej temperaturze i przetransportowanie go do obszaru o zapotrzebowaniu na wyższą temperaturę.

Pompy ciepła mają szerokie zastosowanie w :

gospodarstwach domowych – chłodziarki/zamrażarki, ogrzewanie pomieszczeń, podgrzewanie wody użytkowej

biurach, fabrykach – ogrzewanie pomieszczeń, podgrzewanie wody użytkowej, klimatyzowanie pomieszczeń, chłodnictwo

przetwórstwie spożywczym – chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu

Kryterium klasyfikacji pomp ciepła jest rodzaj dolnego źródła ciepła. Najczęściej używanymi pompami są:

– powietrzne 

– wodne

– gruntowe

 

 

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:
– elektryczne,
– gazowe,
– olejowe.

Wyróżniamy trzy tryby pracy:

Tryb biwalentny
Pompa ciepła w większej części samodzielnie pokrywa zapotrzebowanie na ciepło. Pompy ciepła podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych współpracują razem z drugim źródłem ciepła np. kotłem gazowym, olejowym. Ten rodzaj trybu pracy, stosowany jest najczęściej w termomodernizacji istniejących obiektów, jeżeli wykorzystywany jest istniejący już system grzewczy.

Monowalentny tryb pracy
Przy tym trybie pracy pompa ciepła pokrywa w 100% zapotrzebowanie na ciepło. W związku z tym powinno się w miarę możliwości preferować ten rodzaj pracy.

Monoenergetyczny tryb pracy
Pompa ciepła samodzielnie pokrywa większą część zapotrzebowania na ciepło. Sporadycznie przy niskich temperaturach zewnętrznych (< -10°C) używa się dodatkowo grzałki elektrycznej. Ten tryb pracy wykorzystywany jest w większości przypadków przy zastosowaniu pomp typu powietrze woda. Wynika to z faktu iż, przy niższych temperaturach zewnętrznych moc grzewcza tych pomp ciepła spada i musi zostać wykorzystane drugie źródło ciepła. Praktyka pokazuje, że więcej niż 95 % rocznego zapotrzebowania na ciepło produkowanego w instalacjach grzewczych pomp ciepła typu powietrze/woda pochodzi z samych pomp, co wpływa na niskie zużycie prądu.

Pompy ciepła mają budowę modułową, najczęściej na dole znajduje się wymienniki ciepła oraz sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik, zawory zwrotne, elektrozawór oraz zawory serwisowe, a wyżej część z elektroniką.
Wygląd, sposób zamontowania urządzeń jest charakterystyczny dla każdego z producentów. Całość jest zamknięta w sztywnej, dobrze uszczelnionej i wyciszonej obudowie.

Freon, który jest czynnikiem roboczym, jest poddawany czterem procesom termodynamicznym w ramach obiegu termodynamicznego. Pierwszy proces zachodzi w parowniku dochodzi tu do odparowania czynnika roboczego w wyniku odbierania ciepła z dolnego źródła energii. W kompresorze następuje jego sprężenie, dzięki czemu uzyskuje on wysoką temperaturę. Następnie sprężony freon ulega skraplaniu. W wyniku skroplenia dochodzi do przekazania energii do górnego źródła ciepła. Ostatnim procesem jest rozprężanie czynnika roboczego na zaworze rozprężnym, który przekazuje ponownie freon do parownika. Proces pobierania i oddawania ciepła odbywa się zwykle poprzez wymienniki ciepła. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii.

Pompy ciepła mają niewielkie gabaryty dlatego nie trzeba budować dla nich dedykowanych pomieszczeń. Możemy zainstalować je w miejscach przewidzianych w projekcie – pomieszczeniach piwnicznych, pomieszczeniach gospodarczych.
W przypadku pomp ciepła typu SPLIT mamy do czynienia z dwiema jednostkami, jedna z nich znajduje się w budynku, a druga na zewnątrz.

Przy zastosowaniu gruntowych wymienników należy pamiętać o dużych drzewach, których umiejscowienie należy przewidzieć na etapie planowania wymiennika gruntowego celem pozostawienia bezpiecznej odległości (2m z każdej strony) od drzewa z uwagi na ekspansywny system korzeniowy, który w przyszłości mógłby uszkodzić nasz wymiennik gruntowy.

Biorąc do tej oceny współczynnik COP pomp ciepła będący w przedziale 3,5- 4,5 można przyjąć, że koszt ogrzewania domu pompą ciepła jest niższy o około 75% od ogrzewania elektrycznego, 50% od ogrzewania olejem opałowym i 25% gazem ziemnym. Pompa ciepła jest na pewno najbardziej ekologiczna ze wszystkich dostępnych systemów grzewczych.

Koszt zamontowania pompy ciepła jest wyższy o około 30% od dobrej instalacji kotłowej zasilanej gazem lub olejem. Natomiast warto mieć na uwadze, że taka inwestycja jest na kilkadziesiąt lat. Mimo, że koszty zakupu i montażu sprzyjają za tradycyjnym źródłem ciepła to efektywność wieloletniej eksploatacji przyznawana jest znacznie na korzyść pomp ciepła. Istotną również jest fakt, że drożejących regularnie tradycyjne nośniki energii, spowodowane jest to dużym zainteresowaniem na energię w każdym rodzaju przy równolegle zmniejszających się złożach. 

Moc cieplna czyli inaczej zapotrzebowanie budynku na ciepło. Dobranie odpowiedniej pompy ciepła wymaga obliczenia zapotrzebowania na ciepło naszego budynku. Analizując przyjmijmy, że zapotrzebowanie na ciepło w starym budownictwie będzie wynosić około 75 – 100 W/m2, natomiast dla nowego budynku z wykonaną dobrą izolacją 50 W/m2, a dla budynku energooszczędnego tylko 30 W/m2. Po przemnożeniu tych wartości przez powierzchnię ogrzewaną uzyskamy zapotrzebowanie ciepła dla liczonego obiektu.

Setki zadowolony Klientów.

Zadzwoń TERAZ po Twoją pompę ciepła

© Ekomajster. All rights reserved. Design by flev.| Polityka prywatności |