Dofinansowanie Pompy ciepła

Pompa ciepła, to niemały wydatek. Na tej zakładce prezentujemy aktualne programy. W ramach każdej instalacji otrzymasz od nas pomoc przy wybranym dofinansowaniu.

Czyste powietrze - POMPA CIEPŁA

Dla kogo:

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Kwota dofinansowania:

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do
podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach programu Czyste Powietrze szczególnie promowane są rozwiązania z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Nowe zasady programu
przewidują uzyskanie specjalnego bonusu, jeżeli urządzenia grzewcze posiadają podwyższoną klasę efektywności energetycznej potwierdzoną w etykiecie ErP. Na zakup i montaż urządzeń wraz z osprzętem można otrzymać:

 • 45%, lecz nie więcej niż 13 500 zł na pompy ciepła typu powietrze-woda o klasie efektywności
  energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. 
 •  45%, lecz nie więcej niż 20 520 zł na pompy ciepła typu solanka-woda o klasie efektywności
  energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC.

Dofinansowaniem mogą być objęte również:

 •  Wszystkie kotły kondensacyjne – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4500 zł przy istniejącym przyłączu gazowym w budynku lub 45% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6750 zł
  w przypadku nowego przyłącza gazowego.
 • Rekuperatory – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.
 •  Kolektory słoneczne  oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej – 30% poniesionych kosztów,
  ale nie więcej niż 4500 zł.
 •  Instalacje fotowoltaiczne – 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł
 •  Kotły elektryczne  – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3000 zł.

CZYSTE POWIETRZE – 10 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PROGRAMIE

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji – WFOŚiGW nie ma już obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy. Beneficjenci dzielą się na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

2. Włączenie w program jednostek samorządu terytorialnego – gminy mają wydawać zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego dofinansowania w ramach kryteriów dochodowych.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków – maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skraca się z 90 do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosku o dotację – dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów będą zbierane w formie oświadczeń.

5. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.

6. Włączenie w program sektora bankowego – dotacja będzie mogła być przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu. W placówkach bankowych będzie możliwa dystrybucja dotacji.

7. Integracja z programem Mój Prąd – nie będzie konieczne składanie dwóch odrębnych wniosków, aby uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną.

8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym – inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku węgla będą dodatkowo promowane. Przewidziane są dodatkowe bonusy dla urządzeń OZE, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

9. Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła – beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dodatkową dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych – jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o nowej wersji programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Strona

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zakres wsparcia

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kwota dofinansowania:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

© Ekomajster. All rights reserved. Design by flev.| Polityka prywatności |